top of page
Olympus Milc Club logo

Most, vagy soha – Olympus fotópályázat

A fotográfia képes azon pillanat érzését felerősíteni, amit akkor éltem meg, amikor exponáltam. A fényképnek nincs is más választása. A fotográfia nem lát a jövőbe. Meg persze a múltba sem. Egy kép mindössze az a pont, ahol a jövő összeér a múlttal.

Bartis Attila erdélyi író és fotóművész fogalmazta meg talán legjobban, mi is olyan csodálatos a fényképezésben. Egyetlen pillanatot mutat csak meg, de az igazán jó képek mégis elgondolkodtatnak. Időnként azért, mert abban az egyetlen képkockában benne van az idő múlása, a képen szereplő emberek vagy tájak egész története. Máskor azért, mert amit a fotón látunk, egyből felcsigáz minket, vajon mi történhet a következő pillanatban.

Ugyanígy sokféle értelmezése lehet annak a kifejezésnek is, hogy „most vagy soha”. Leggyakrabban akkor használjuk, amikor válaszút elé kerülünk és megragadunk egy újfajta lehetőséget: legyen az egy új munkahely vagy párkapcsolat. Ugyanakkor leírhatja ez a pár szó azt a helyzetet is, amikor megvalósítunk egy régi álmot a bakancslistánkról: nekivágunk a világnak vagy épp összeszedjük a bátorságunkat egy ejtőernyős ugráshoz. Ha így értelmezzük, akkor benne van egyfajta merészség, bátorság az új, kicsit kockázatos helyzet bevállalására. De nem feltétlenül jelenti ezt, mert további rétegei is vannak a „most”-nak, a múló időből kiragadott egyetlen másodpercnek. Akár úgy is érthetjük, hogy teljes szívünkből megélünk egy csodálatos naplementét, átadjuk magunkat a tánc örömének vagy épp jókat nevetünk az unokákkal. Nem rágódunk a múlton, nem aggódunk a jövő miatt, hanem annak örülünk, amivel épp akkor megajándékozott minket az élet.

Pályázati feltételek

Fogalommeghatározások

Pályamű: a „Most, vagy soha” fotópályázat felhívásában foglaltaknak megfelelő, a Pályázó által #olympusfotopalyazat2020 jelöléssel az Instagramra feltöltött fotó

Pályázat: a Szervező által kiírt, „Most vagy soha” elnevezésű, magyar nyelvű verseny, melynek feltételeit a Szervező a https://www.milcclub.com/mostvagysoha honlapon nyilvánosan teszi közzé.

Pályázati időszak: 2020. április 10-től 2020. május 31-ig terjedő időszak. A feltöltés dátuma, szintén ezen időintervallumon belül kell, hogy legyen.

Pályázó: a pályázaton induló, fotóalkotást elektronikus úton feltöltő jogképes, az Instagram feltételeinek megfelelő természetes személy

Szervező: a OCG Mo- Közvetlen i Ker-i Képviselet. Székhelye: 1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59., törvényes képviselője: Simon László ), mely felel a pályázat jogszerű, a pályázati kiírásnak megfelelő lebonyolításáért, biztosítja a pályázók jogait, a pályaművek jogszerű, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő felhasználását.

Zsűri: a pályaműveket elbíráló 11 tagú szakmai testület

A pályázat

Mi most az Olympusnál arra vagyunk kíváncsiak, Önöknek mit jelent a „most vagy soha”. Olyan fényképeket várunk, melyek a pillanat varázsát ragadják meg. 

Nincs semmilyen más feltételünk. Nincsenek kategóriák, jelentkezhetnek profi és amatőr, fiatal és idős, jogképes, magyar vagy angol nyelven a pályázattal kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációra képes természetes személyek, akik rendelkeznek Instagram felhasználói fiókkal és személyükben megfelelnek az Instagram előírásainak.

Készülhet a kép Olympussal, de bármilyen más kamerával, sőt, akár mobiltelefonnal is. Lehet egy elkattintott fotó a maga egyszerűségében, de szabad képszerkesztő programokat, Instagram filtereket is használni.

Pályázaton bármikor készült fotó indítható pályaműként.

A pályaműveket az Instagramra kell feltölteni „#olympusfotopalyazat2020” jelöléssel legkésőbb 2020. május 31. éjféli 11.59-ig. Az ezt követően feltöltött fotók a pályázaton nem vesznek részt.

Egy pályázó legfeljebb 10 fotóval indulhat, melyek lehetnek egyedi fotók és lehetnek fotósorozatok.

A pályázónak a feltöltött fotó kinyomtatható, legalább 5-20 MB méretű, a rövidebb oldal legalább 3.000 pixel, a hosszabbik oldal legfeljebb 6000 pixel, JPG formátumú, CMYK színterű változatával is rendelkeznie kell. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az itt meghatározott paraméterekkel rendelkező fotó nem áll rendelkezésére, akkor nem felel meg a jelen pályázat feltételeinek. 

A pályaműnek eredeti tartalmúnak kell lennie, a pályázónak rendelkeznie kell az eredeti képfájllal. A pályázaton csak a pályázó által készített saját fotó vehet részt. A pályázó felel a fotó eredetiségéért, jogszabályi megfelelőségéért, azért, hogy a képen szereplő személyek hozzájárultak a róluk készült fotó elkészítéséhez, annak a pályázat keretében történő felhasználásához. A pályázó a pályamű pályázaton való indításával polgári jogi felelősséget vállal azért, hogy a pályamű pályázaton és a jelen pályázati feltételek szerinti felhasználása harmadik személy jogait, érdekeit nem sérti, továbbá a Szervezőt mentesíti az ilyen irányú vitás ügyekkel kapcsolatos felelősség alól.

Más pályázatokon díjat nyert fotóval a pályázaton indulni nem lehet.

A legjobb képek készítőit a Szervező az Instagram rendszerének használatával magánüzenetben tájékoztatja a pályaműve kiválasztásáról és felveszi vele a kapcsolatot a fotó paramétereinek kiállításra való alkalmassága tisztázása, valamint a kép jelen pályázati kiírásnak megfelelő felhasználhatósága érdekében. 

Az Instagramon a legtöbb szavazatot kapó első 10 kép, valamint a zsűri által legtöbb szavazattal kiválasztott 20 kép, melynek szerzője írásbeli nyilatkozat aláírásával a képek nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható, allicencbe adható és az egész világra kiterjedő felhasználási engedélyt ad a pályázat kiírójának a képek tárolására, felhasználására, terjesztésére, módosítására, másolására, nyilvános előadására vagy megjelenítésére, vagy belőle származékos művek létrehozására, A3 méretben 300 dpi felbontásban kerül kinyomtatásra, melyekből a Szervező saját költségén Tihanyban, a gyönyörű balatoni panorámával rendelkező Apátsági Rege Cukrászdában kiállítást rendez. Ha egy pályázó több alkotása is bekerül a 10 legtöbb szavazatot elnyert alkotások közé, abban az esetben a képei közül a legtöbb szavazatot kapott fotó kerül be a kiállításba.

A tárlat fotós workshoppal egybekötött megnyitója 2020. július 24-én lesz.

Amennyiben a nyertes pályázó 18. életévét még nem töltötte be és/vagy cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a PTK. rendelkezései szerint jogosult.

A pályázat értékelése

A pályaművek közül a kiállításra alkalmasnak ítélt pályaműveket a zsűri többségi szavazással választja ki. A kiválasztást követően a Szervező felveszi a kapcsolatot a pályázóval és az a 20 darab, a zsűritől a legtöbb szavazatot kapó fotóalkotás kerül kiállításra, mely a kinyomtathatósági feltételeknek megfelelnek és a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő felhasználási engedéllyel a kép Szervező általi felhasználásához írásban hozzájárul. 

A zsűri döntése szubjektív, ellene jogorvoslatnak nincs helye.

A kiállításon megjelenő képek szerzőinek névsorát 2020. június 22-én a MILC CLUB oldalán tesszük közzé: https://www.milcclub.com/mostvagysoha

A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a fotópályázatban való részvétel során, a fotópályázatra használt szoftver, weboldal esetleges rendellenes működésével, hibájával, hiányosságaival kapcsolatban.

A Szervező kijelenti, hogy jelen pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A pályázat nyelve a magyar nyelv, a pályázati kiírás értelmezésére, a pályázat lebonyolítására a magyar nyelv és a magyar jog szabályai az irányadók

A pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, hatáskör hiányában a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre, mely illetékességi kikötést a pályázó a pályamű „#olympusfotopalyazat2020” jelöléssel az Instagramra való feltöltésével és jelen pályázati feltételek elektronikus úton történő elfogadásával tudomásul vesz.

bottom of page